Home

Plaménkové buňky

plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky) pomocí bičíků se vytváří podtlak - nasávání zplodin metabolismu z okolních tkán plaménkové buňky. plaménkové buňky, součást exkrečních orgánů hlístů. Jsou uloženy uvnitř exkrečních trubic protonefridií a opatřeny kmitajícími brvami. Kmitáním brv vzniká podtlak, který usnadňuje přesun vylučovaných látek z těla do vnitřní části exkrečních trubic

Fylogeneze vylučovací soustavy - Biomach, výpisky z biologi

 1. které jsou součástí mnohobuněčných organismů (spermie, plaménkové buňky vylučovací soustavy bezobratlých apod.) Modifikace bičíku je někdy označována jako undulující membrána (trypanosomy)
 2. ální buňka a vývodný kanálek ústící otvorem na povrch těla 2 základní typy: plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky) pomocí bičíků se vytváří podtlak − nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání brvy v.
 3. - plaménkové buňky - uvnitř bičíky - nasává vodu výběžky → kmitáním bičíků posouvá vodu → vzniká tlak → přesun potravy. h) vylučovací soustava - protonefridie se základní jednotkou plaménkovou buňkou. i) nervová soustava - provazcovitá s nadhltanovým gangliem (bez tělních uzlin).
 4. Do cév jsou zanořené plaménkové buňky, které sbírají odpad z krve. Rozmnožovací soustava je metamerická (opakuje se v pravidelných intervalech), larvou je pilidium (planktonní larva). Pásnice jsou dravci, občas komenzálové. Mají jednoduchá očka sloužící k rozpoznání intenzity světla
 5. o vývodné kanálky - na vnitřní straně plaménkové buňky. o plaménkové buňky mají bičíky, které prohánějí tekutinu (žížala - 1. plaménkové buňky) o o ploštěnci a hlísti. 3. Metanefridie. o obrvené nálevky vyúsťují kanálkem na povrch těla. o kroužkovci. 4
 6. Klíčová slova - ploštěnci, parazit, plaménkové buňky, hermafrodit, boubel, ploštěnka, motolice, tasemnice Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - aktivita Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň Typická věková skupina - 12-15 let Celková velikost - 1293k
 7. Životní cyklus buňky = období od konce jednoho dělení po ukončení dělení následujícího. Generační doba buňky = doba trvání buněčného cyklu. Buněčný cyklus lze rozdělit na dvě části: Dělení buněk (mitóza, meióza) původní mateřská buňka se rozdělí obvykle na 2 (případně 4) buňky dceřin

VS: protonefridie - plaménkové buňky (filtrace odpadních vod, regulace obsahu vody v těle, osmoregulace) smysly: zrak, hmat, chemoreceptory; paraziti mají kutikulu (chrání je před natrávením) TŘÍDA: PLOŠTĚNKY (Turbellaria) voda nebo vlhko, dravý způsob život vylučovací soustava (protonefridie= plaménkové buňky) nervové pruhy vedou na břišní straně těla . třída: Ploštěnky. žijí ve sladké i mořské vodě a zároveň i v půdě; na přední straně těla jsou hmatové laloky, v pokožce jsou buňky vylučující sliz- pro lepší pohy Vylučovací soustava - jsou vyvinuté primitivní plaménkové buňky s protonefridiálními kanálky. Nervová soustava - v hlavové části je 1 pár mozkových zauzlin (ganglií) - pseudomozek, ze kterých vedou nervové provazce do těla, kde jsou obvykle 2 hřbetní, 2 břišní a 2 postranní nervové pruhy spojené nervovými vlákny

plaménkové buňky Vševěd

Svalové buňky Plaménkové Trámčité Svalová vlákna=svalová buňka (kosterní svalovina) Svalové epitely - myoepitely (žahavci, ploštěnci) Hladká svalovina - svalovina vnitřních orgánů Žíhaná svalovina - kosterní svalovina Srdeční svalovina - myokard Nervové tkáně. Dva typy buněk VS- plaménkové buňky- protonefridie - odpadní látky se dostanou difúzí po koncentračním spádu do protonefrídií, kmitající brvy je posunují až k povrchu NS- provazcovitá - neurony se sdružují v ganglia( nervové uzliny)- prstencovitě propojené- vybíhají z nich podélné nervové pruh Jejich základem jsou plaménkové buňky. Ploštěnci jsou téměř vždy hermafrodoti s vývojem nepřímým.. TŘÍDA: PLOŠTĚNKY ( TURBELLARIA ) život vázán na vodu nebo vlhkou půdu. zploštělé protáhlé tělo o velikosti od několika desetin mm do několika cm Unimo buňky lze postavit samostatně, ale narozdíl od stavebních buněk mají tu výhodu, že je možné spojit k sobě libovolný počet kusů unimo buněk a vytvořit tak velký vnitřní prostor. Lze je potom využívat jako chatu, garáž, kůlnu, nebo pergolu stavebni bunka, bytelna, uzamykatelna, ocelova konstrukce, vevnirt ruzne zavesy a konzoly pro snadne uskladneni ruznych nezbytnosti, skvele poslouzila pri stavbe domu, uz ji pomalu vyklizim a muze odejit do sveta.2x2x5m oka a dobry pristup pro nalozeni na auto s rukou budka svepomoci zahradni do.

Plaménkové buňky: Jsou to buňky s dutinou uvnitř, do níž vybíhá svazek brv. Tyto brvy se vlní (kmitají), takže připomínají plamének svíčky. Svým pohybem vyhánějí z dutiny buňky tekutinu (vodu) s odpadními látkami do odvodného kanálku. Obr. 2. Plaménková buňk Stavební buňky, obytné kontejnery Plzeň. Pronájem a prodej mobilních buněk a obytných kontejnerů. Orange - prostorová řešení s.r.o

- vylučovací ústrojí = plaménkové buňky s kanálkem - dýchají celým povrchem těla - smysly = oči a hmatové laloky - nervová soustava - shluky buněk = uzliny v přední části těla, navzájem propojené nervy - pohlavní soustava - hermafrodit, několik vajíček do kokonu ->lepí na kamen - vylučovací orgán, základem plaménkové buňky s kanálkem. třída: Ploštěnky (Turbellaria) vodní živočichové reagující na světlo (pod kameny ve tmě) pohyb umožněn řasinkovým epitelem pokožky nebo svaly podkožního svalového vaku

Povrch těla je tvořen jednovrstevným epitelem , parazité mají místo epitelu kutikulu. Vnitřní prostor jejich těla vyplňuje řídké parenchymatické pletivo, omývané tělními tekutinami.V něm jsou uloženy vnitřní orgány. Pro ploštěnce jsou typické vylučovací orgány protonefridie. Jejich základem jsou plaménkové buňky - Základem jsou plaménkové buňky - Nedokonalé vylučování => vodní živočichové, vyloučí mnoho vody (a nevadí jim to) - Jen pro filtraci odpadních látek a hydrolymfy - Vylučování jednobuněčnými vylučovacími trubicemi (v bočních vyztuženinách těla) Měkkýši, Kroužkovci, Korýš jejich základem jsou plaménkové buňky. Do jejich dutiny vyčnívají svazky bičíků. Z plaménkových buněk vedou kanálky, které se postupně spojují do společných vývodů. ploštěny, motolice, larvy hmyz

vylučovací - protonefridie - plaménkové buňky dýchají celým povrchem těla hermafrodité regenerační schopnost zástupci: ploštěnka potoční, mléčná, horská, černá Motolice endoparazité dospělci parazitují na obratlovcích, vývojová stádia na bezobratlýc Protonefridie odvádí ostatní odpadní látky a udržují osmotickou rovnováhu udržování osmotické rovnováhy je ale stále mnohem důležitější úkol než odvod zplodin metabolismu Plaménkové buňky jsou nejdůležitější součástí protonefridií Plaménkové buňky udržují osmotickou rovnováhu těla a odstraňují některé. je tvořena dutými protáhlými buňkami s bičíky - plaménkové buňky ploštěnka při přetáčení ve vodě... Nervová soustava - je tvořena zauzlinami v přední části těla, ty jsou propojeny v prstenec. Zauzliny jsou propojeny nervy s očima (miskovitá očka na povrchu těla - vyluč. - protonefridie (plaménkové buňky) - i osmoreg. fce - NS - gangliová - velká hlavová zauzlina + 2 nerv. provazce - smyslové ústrojí : - miskovité oči - vnímání tmy, světlá a jeho směr

Mnohobuněční živočichové Studijni-svet

 1. Bičíky jsou dlouhé a jejich počet bývá malý (1-8). Pozorovat je lze u jednobuněčných eukaryotních organizmů s bičíky, ale i u buněk živočichů (spermie, plaménkové buňky protonefridií), modifikací bičíku je tzv. undulující membrána trypanosom. Řasinky (brvy) jsou krátké a většinou pokrývají celý povrch buňky
 2. o Protonefridie (plaménkové buňky) - sesbírají škodliviny do kanálku a pomocí. osmoregulace vyloučí. o Provazcovitá - pruhy jdoucí tělem příčně spojené. o Hlavová uzlina. o Miskovité oči. o Statocysta. o Chemoreceptory. o Pohlavní. o Nepohlavní. Většinou hermafrodité. Složitá. Vnitřní oplození. Gonopóry na.
 3. Mají protonefrídie, což jsou plaménkové buňky zajišťující vylučování. Nervová soustava je provazcovitá, v přední části těla najdeme ganglia a z nich vedou 2 břišní a 2 hřbetní pruhy nervů. Jsou to hermafrodité a vajíčka kladou do kokonů. U některých se projevuje nepřímý vývoj
 4. VS: Protonefridie - plaménkové buňky . NS: Provazcovitá jen jedna uzlina v hlavové části. Smysly: Inverzní očka - ploštěnci rozeznávají pouze intenzitu světla (světlo-tmu) DS,CS - chybí. ROZMN: Hermafrodité - mají samčí i samičí pohlavní orgány, vyměňují si pohl. buňky, vajíčka kladen

Z plaménkové buňky vybíhá kanálek, do kterého ústí svazek brv. Brvy svým kmitáním a podtlakem odčerpávají tekutinu z buňky. Z této tekutiny se v kanálcích resorbují důležité látky a zbytek se vyloučí ven z těla (voda, metabolity, ) VS - plaménkové buňky + kanálky. NS - provazcovitá (provazce + uzliny) smysly - přední strana těla - jamkovité oči, hmatový výběžky . RS - většinou pohlavní, hermafrodité, Opište do sešitu!!

Pásnice (živočich) - Wikipedi

 1. základem tzv. plaménkové buňky u¨vnitř s pohyblivými bičíky, které připomínají plamínek plaménková buňka + vývodní kanálek = PROTONEFRIDIE funkce: osmoregulační (regulace množství vody), vylučování odpadních láte
 2. vylučovací soustavy jsou plaménkové buňky (protonefridia) napojené na síť kanálků, které ústí na povrch těla (Wenig, 1901). Ploštěnky jsou hermafroditi s vnitřním oplozením. Vnitřní oplození zabezpečuje penis, kterým si pářící se jedinci vzájemně proniknou d
 3. vylučování - plaménkové buňky (duté protáhlé b.) NERVOVÁ SOUSTAVA: provazcovitá.
 4. Vylučovacími orgány jsou plaménkové buňky. Tělo tasemnice je rozděleno na 3 části - hlavička (skolex), krček a tělo. Tvar hlavičky je typický pro každý druh. Na hlavičce se nachází chobotek s háčky (rostelum) a 4 kruhové přísavky, nebo 2 podélné přísavné rýhy (botrie). Hlavička slouž

životní funkce živočichů - tělesná teplota a její regulace

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) • vývojové kanálky- protonefridie - základ tvoří plaménkové buňky(mají svazek pohyblivých bi-číků)¸jsou to převážně hermafroditi TŘIDA MOTOLICE • zvláštní druh živočichů • smyslové orgány a svaly mají zakrnělé • mívají přísavky a háčky • živí se krví a tkáněm ménkové buňky, u nichž kmitá v dutině kanálku celý chomáč brv, nebo solenocyty, kde je pouze jeden či dva bičíky. Plaménkové buňky patrně vznikly z jedno-dušších solenocytů. Kmitáním bi-číků nebo brv se v kanálku vzbu-zuje podtlak, v důsledku čehož se do něj nasává z okolních tkání tekutina obsahující. buňky se stěnami obvykle v hranách ztloustlými má obsahuje plaménkové buňky d) dutina uvnitř entodermu (archenteron) a anabolismus a) vedek syntéze a ukládání bílkovin, glykogenu a triacylglycerolů. plaménkové buňky provazcovitá nervová soustava rozvětvená trávicí dutina hermafrodit vývin přímý parazit mezihostitel boubel regenerace VÝ

Buňka - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

protonefridie vylučovací ústrojí, jehož součástí jsou vývodné kanálky a plaménkové buňky, vyskytuje se např. u ploštěnců a vířníků protoplast nahá buňka, tj. bez buněčné stěny. Termín se užívá pro rostlinnou buňku 15. Nakreslete ploštěnku a vyznačte: trávicí soustavu (hltan a střevo), plaménkové buňky, nervovou soustavu, očka, hmatová ouška, penis 16. Vysvětlete pojmy: regenerace bioindikátor hermafrodit gonochorista nepřímý vývoj endoparazi žlaznaté buňky produkují sliz, který usnadňuje pohyb; kožně svalový vak způsobuje kmitání řasinek, a díky tomu se ploštěnci pohybují; u vnitřních parazitů produkuje pokožka ochranný obal - kutitulu; vylučovací soustava: plaménkové buňky, které odvádí odpadní látky do společného sběracího kanálku (protonefridie

Video: Schizocoelia - Biomach, výpisky z biologi

Prvoústí (protostomia) - podrobné výpisky Biologie-chemie

Vylučovacími orgány jsou párovitá protonefridia, tvořená spojením plaménkové buňky (cyrtocytu) a kanálkové buňky. Zplodiny s přebytečnou vodou se filtrují z mezenchymu do protonefridia v místě spojení uvedených buněk (spojení je prstovité - interdigitace, nebo síťkovité - fenestrace, s propustnou membránou) a. - plaménkové buňky s vývodnými kanálky. metanefridie - obrvené nálevky s vývodnými kanálky. Malpighiovy trubice - trubicovité žlázy (vzdušnicovci, klepítkatci) obratlovci - intenzivní metabolismus - vylučováno - dýchacími orgány - povrchem těla - ledvinami (renes, nefros Podle obsahu zrnek se dělí na: Granulocyty Eozinofily Neutrofily Bazofily Agranulocyty Monocyty Lymfocyty Krevní buňky - erytrocyty Svalové tkáně Svalové buňky Plaménkové Trámčité Svalová vlákna=svalová buňka (kosterní svalovina) Svalové epitely - myoepitely (žahavci, ploštěnci) Hladká svalovina - svalovina. Studijní materiál 24. Soustava vylučovací, kožní a smyslová z předmětu Biologie, střední škol

- plaménkové buňky - škodlivé látky z těla - dýchá - celým povrchem těla - nervová soustava - 2 provazce + nervová zauzlina v přední části - rozmnožování - obojetník (má vajíčka i spermie), z oplozeného vajíčka se přímo vyvine ploštěnka - plaménkové buňky -ploštěnci I n v e s t i c e d o Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky Protonefridie - plaménkové buňky s odvodními kanálky. Pracovitá nervová soustava. Zástupci. Tasemnice dlouhočlenná - prase, člověk. Tasemnice bezbranná - hovězí, boubele jsou bílé, uvolňuje se larva onkosféra - primární larva, 10m. Boubel = larvocysta (sekundární larva rozvětvenými nálevkami (plaménkové buňky), které jsou napojeny na odvodný kanálek, jenž vyúsťuje jedním společným vývodem - exkrečním pórem na povrch těla (Erhardová-Kotrlá, 1971) Obr.02 20 celým povrchem těla, vnitřní parazité anaerobně Jak ploštěnci dýchají? 30 Protonefridie-plaménkové buňky s vylučovacími kanálky Obr.03 Jak ploštěnci vylučují? 40 V přední části zauzliny z nich vycházejí podélné nervové pruhy Obr.04 Jakou mají ploštěnci nervovou soustavu? 50 Ploštěnka mléčná Obr.05.

Ploštěnci - EDUCAnet Ostrav

protonefridie (původní) - terminální buňky + vývodný kanálek ústící na povrch těla 2 základní typy: plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičíky) pomocí bičíků se vytváří podtlak - nasávání zplodin metabolismu z okolních tkání poprvé u Platyhelmintes. Povrch těla: jednovrstevná pokožka, paraziti mají syncitium, buňky produkující kutikulu Svalová: podkožní vak, u parazitů redukován Trávicí: ústní otvor umístěn ve 2/3 těla, mají vychlípitelný hltan, slepá trávicí trubice může být větven 1. hmatové laloky, 2. oční skvrny, 3. ústní otvor, 4. trávicí soustava, 5. plaménkové buňky, 6. nervová soustava - Ústní otvor = otvor vyvrhovací - potrava - živé i mrtvé rostl a živ. - plaménkové buňky - škodlivé látky z těla - dýchá - celým povrchem těl

Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s tématem ploštěnci a hlísti.Autor uvádí kmeny s charakteristikou jejich zástupců. Objasňuje stavbu těla, velikost, typické znaky a způsob rozmnožování c) V Cortiho orgánu se nacházejí plaménkové buňky zodpovědné za vnímání zvuku d) Polohové čidlo obsahuje krystalky uhličitanu vápenatého (tzv. otolity) e) Žádná z odpovědí není správná 2. Vyberte správné tvrzení: a) Mendelovy zákony jsou postaveny na znalosti principů mitózy a meios Hydroida) solitární, bez schránek, až na 1 druh pouze přisedlé polypové formy - morfologie (viz obrázek) - polyp - pedální (bazální) disk, vlastní tělo, ústní terč (ústa (= vyvrhovací otvor) obklopená chapadly), epidermis, mezoglea (nebuněčná hmota, u medúz mohutně vyvinutá a rosolovitá), endodermis (gastrodermis. plaménkové buňky, protonefridie. metanefridie. ploštěnky vylučovací soustavu nemají. 7. Na obrázku ploštěnky přesně vyznač ústa, trávicí soustavu, nervovou soustavu: 8. Na předním konci těla tasemnice je útvar nesoucí přísavky a někdy i háčky sloužící k přichycení se k hostiteli. Tento útvar se nazývá. (vyplňuje schizocoel) protonefrídie (plaménkové buňky) 1. Ploštěnky • • epidermis většinou s řasinkami, možná redukce u parazitů přechody: volně žijící - parazit trávicí soustava nervová a pohlavní soustava vychlipitelný hltan ploštěnka mléčná ploštěnka potoční 2

list je určen pro žáky 7. třídy jako materiál pro samostatn. ou práci s učebnicí přírodopisu, práci s textem a doplňováním do textu 51. Žahavé buňky u žahavců se nazývají a) plaménkové buňky b) knidocyty c) kinetocyty d) melanocyty 52. Mimotělní trávení se vyskytuje u a) štíra kýlnatého b) užovky stromové c) larvy brouka potápníka d) larvy čolka horského 53. Jak se nazývá larva úhoře? a) monté b) minoha c) zoea d) nauplius 54. Katadromním.

Přísahám, že jsem se neinspiroval Ondřejem Štefflem a jeho láčkovci, ale já sám jako rodič zažívám aktuálně dlouhé večery s ploštěnci (6. třída ZŠ, děti 12 let)... no, posuďte sami, několik termínů ze zápisu v sešitu - provazcovité miskovité oči, hmatové laloky, vychlípitelný hltan, plaménkové. Protonefridie - ploštěnci, hlísti. Jsou tvořeny plaménkovými buňkami a vývodnými kanálky. Z plaménkové buňky vyčnívá do nitra kanálku svazek bičíků. Kmitáním bičíků jsou odpadní látky odváděny z těla ven. Obr. 3: Schéma protonefridie. Metanefridie - kroužkovci, měkkýši, korýši plaménkové buňky (v dutině kanálku chomáček brv) solenocyty (v dutině kanálku 1 až 2 bičík - na principu podtlaku → nasávání odpadu z okolních tkání - poprvé u ploštěnců b) metanefridie - vyvinuty z proto. Tzv. plaménkové buňky byste hledali: a) v trávicí soustavě vzdušnicovců b) ve vylučovací soustavě ploštěnců c) ve vylučovací soustavě kruhoústých d) v trávicí soustavě kroužkovců e) žádná odpověď nevyhovuj

plaménkové buňky provazcovitá nervová soustava rozvětvená trávicí dutina hermafrodit vývin přímý parazit mezihostitel boubel regenerace ve vodě, půdě, někteří jako paraziti dvoustranná rouměrnost zploštělé tělo s rozlišenou hlavou s hmatovými laloky a jednoduchýma očima trávicí soustavu tvoří jeden otvor. • exkreční systém protonefridiálního typu (plaménkové buňky) • orgány zanořené do pojivové tkáně (parenchymu) • většina jsou hermafroditi (výjimkou krevničky jako gonochoristé-jednopohlavní), oplození je vnitřní, vývoj přímý i nepřím žahavé buňky - knidoblasty - citlivý výběžek knidocil, jed hypnotoxin, nejsou schopny regenerace, doplňují se z vmezeřených buněk. þ díky slepě končící trávící dutině - láčce bývají označováni jako láčkovci; probíhá u nich rodozměna (metageneze) - střídání stadia medúzy a polypa . Polypovci (Hydrozoa Pickovy buňky jsou zduřelé balónovité neurony s oxyfilním plazmatem, vyplněné kulovitými inkluzemi, tzv. Pickovými tělísky (argyrofilní intraneuronální inkluze, nejčastěji ve fascia dentata a pyramidových neuronech hipokampu). nazývané plaménkové či Pappovy-Lantosovy. Tvoří je 10-15 nm silná filamenta.

ploštěnci, parazit, plaménkové buňky, hermafrodit, boubel, ploštěnka, motolice, tasemnice. Druh učebního materiálu - pracovní list. Druh interaktivity - aktivita. Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň. Typická věková skupina - 12-15 let. Celková velikost - 137kb. PLOŠTĚNCI. Speciální buňky (porocyty) tvoří póry zprostředkující kontakt s vnějším prostředím. Žahavci (Cnidaria) Tělo může být bez krytu - kontakt s vnějškem zprostředkován ektodermem, který vytváří i speciální žahavé buňky (penetranty, volventy, streptoliny, stereoliny), typické u nezmarů, medúz a j Buňky se stěnami v celém rozsahu ztloustlými má: a)sklerenchym b)parenchym c)prozenchym d)kolenchym. a. pasivní přijem vody rostlinou se uskutečňuje: a)apoplastickou cestou b)kohezí vody c)průduchy obsahuje plaménkové buňky d)dutina uvnitř entodermu. a. anabolismu Start studying Obecná Biologie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools plaménkové buňky mají bičíky, které pohánějí tekutinu směrem k vývodu (solenocyty- modifikované protonefridie) Např. u ploštěnců a hlístů (+ larvy hmyzu). 3. Metanefridie obrvené nálevky vyúsťující kanálkem na povrch těl ; Např. u kroužkovců, modifikované u měkkýšů a korýšů. 4. Malpighiho trubic

Tkáně :: Lidské těl

Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) • ploché, měkké tělo (dorzoventrálně zploštělé) • TS slepá - svalnatý hltan (druhotně chybí) • VS = protonefridie • plaménkové buňky • filtrace, osmoregulace • CS, DS chybí • NS • provazcovitá • bez ganglií • smysly • mechano- a chemoreceptory • inverzní oči • RS. Protonefridie - plaménkové buňky. Nervová soustava - provazcovitá . V hlavové části těla mají ploštěnci největší množství nervových buněk základ tvoří plaménkové buňky(mají svazek pohyblivých bičíků)¸jsou to převážně hermafroditi. třida Motolice. zvláštní druh živočichů. smyslové orgány a svaly mají zakrnělé. mívají přísavky a háčky. živí se krví a tkáněmi. mívají několik . mezihostitelů (přiživovatelů) zástupce

Ploštěnci - Biologie pro všechn

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online SLOVNÍČEK A abiogeneze evoluční teorie vzniku života z neživé hmoty samooplozením, rozlišujeme naivní abiogenezi s kterou přišel již Aristoteles a evoluční abiogenezi - nejdůležitější teorii geneze života, která vzešla z hlavy A.Oparina a je podložena mnoha důkazy * protonefridie - plaménkové buňky, kmitáním brv vytváří podtlak (ploštěnci, hlísti, larvy některého hmyzu) * - metanefridie o obrvené nálevky o mnohobuněčný útvar o na principu podtlaku strhávají látky z okolí a vylučují je (kroužkovci) * ledvina = o nahromaděné metanefridie o odpadní látky strhávány z hemolymf PLOŠTĚNCI - Coggle Diagram: PLOŠTĚNCI (Stavba (povrch těla , pod pokožkou, pohyb, schizocoelní tělní dutina, dvoustranná tělní souměrnost - rozeznání přední a zadní části těla, dorzoventrálně zploštělí), Soustavy, Základní charakteristika, Třídy (ploštěnky, motolice, tasemnice, jednorodí) Živočichové (TRIBLASTIKA (HLAVONOŽCI (noha=> ramena a SVALNATÁ NÁLEVKA,: Živočichové (TRIBLASTIKA, DIBLASTIKA, TRIBLASTIKA

Orgány pohybu bičíky a brvy Bičíky- spermie, plaménkové buňky Brvy - vířníci, larvy vodních bezobratlých sval • plaménkové buňky (více bičíků) • hnací silou je podtlak, způsobený pohybem bičíků Systémy založené na filtraci FŽ - 3 proto-nefridie • ultrafiltrace = filtrovány jsou všechny látky i menší proteiny re-absorpce exkrec

-kanálky chodeb-protonefridiální=plaménkové buňky-živočich nasaje přebytek vody a zbaví se jí -buňky, které dokáží vylučovat tyto prvky, které tvoří schránku-redukce schránky. Trávicí soustav popíše stavbu těla ploštěnky mléčné a tasemnice bezbranné. Klíčová slova: Ploštěnci, dvoustraně souměrné tělo, Ploštěnka mléčná, plaménkové buňky, provazcovitá nervová soustava, miskovité oči, Tasemnic

Plněné výstupy: Rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné živočichy; nakreslí a popíše stavbu těla ploštěnky mléčné a tasemnice bezbranné. Klíčová slova: Ploštěnci, dvoustraně souměrné tělo, Ploštěnka mléčná, plaménkové buňky, provazcovitá nervová soustava, miskovité oči, Tasemnic VS: protonefridie - plaménkové buňky . NS: gangliová provazcovitá- z ganglií 3 páry větvených provazců (jen hlavová ganglia, tělní chybí) Složité vývojové cykly s MH, hermafrodité- samooplození- jednotlivé články mezi sebou (u pravých tasemnic plaménkové buňky. Zdokonalování jedné jediné buňky ( jednobuněční ) nejdokonalejší jsou nálevníci... 2) Vznik mnohobuněčnosti - specializace buněk ve prospěch celku - Jednobuněční - kolonie - cenobia - mnohobuněční - obligátní společenstva - individua druhého řád - plaménkové buňky. nervová soustava - provazcovitá - uzliny propojené v prstenec. rozmnožovací soustava - obojetník (hermafrodit), vývin přímý.

=plaménkové buňky s chodbičkami, do kterých ústí bičíky pohánějící zplodiny chodbičkou z těla ven. 21. března 2012 Vylučovací soustava 1/53 5 Kroužkovci, měkkýši a korýši mají vyvinuty metanefridie =nálevkovitě začínající chodbička vystlaná vířivým epitelem,. Investice do rozvoje vzd ělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vylučovací ústrojí = plaménkové vylučovací buňky + kanálky se společnými vývody, odstraňování odpadních látek ven z těla. Dýchání - celým povrchem těla. Smyslová ústrojí: oči, hmatové laloky. Nervová soustava: provazcovitá (uzliny + provazce) Rozmnožování: obojetníci (má spermie i vajíčka), přímý vývi plaménkové buňky + vývodné kanálky metanefridie =nefridie: kroužkovci, někteří lenovci stavba: obrvená nálevka + vývodný kanálek malpighické trubice: vzdušnicovci, někteří klepítkatci trubicovité žláz i Bakalářská diplomová práce Rozkošná P., 2008: Monogenea cichlidní ryby Cichlasoma amazonarum z peruánské Amazonie. [Monogenea of the cichlid fish Cichlasoma amazonarum from Peruvian Amazonia], Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

Maturitni otázky - imaturita

 1. • Tělní tekutiny: - Nitrobuněčné (40 % hmotnosti člověka) • Základní cytoplazma - Mimobuněčné (20 % hmotnosti člověka) • Krev, míza, tkáňový mok Svalová tkáň • Svalové buňky - Plaménkové - Trámčité - Svalová vlákna=svalová buňka (kosterní svalovina) • Svalové epitely - myoepitely (žahavci.
 2. Jejich základem jsou plaménkové buňky s analogickými strukturami jako mají límečky choanocytů. Jsou uloženy na koncích větví někdy dosti složitě rozvětvené soustavy kanálků ústících navenek speciál. vylučovacím otvorem. Kromě vylučov. funkce mají někdy i funkci osmoregulační (u volně žijících sladkovod. druhů)
 3. PROTOSTOMIA - PRVOÚSTÍ II. kmen : KROUŽKOVCI (Annelida) Žijí ve vodě i na souši, mají článkované tělo(článkování stejnocené),rozdělené do dvou částí - prostomium - část s ústy a pygidium - část s řití.Kroužkovci mají na těle zvláštní útvar zvaný opasek , který napomáhá rozmnožování.Tělo je tvořeno ze tří zárodečných listů, z ektodermu.
 4. Starší buňky jsou vytlačovány směrem k povrchu, kde se zplošťují, rohovatí, odumírají a tvoří tzv. zrohovatělou vrstvu; Obsahuje keratin (pružná bílkovina) - s věkem keratin ubývá, proto se tvoří záhyby kůže - vrásky plaménkové buňky ploštěnka při přetáčení ve vodě
 5. imum krvetvorných buněk, převažují buňky tukové se v dospělosti nachází v tělech dlouhých kostí se v dospělosti nachází v plochých kostech neexistuje. 533 Skrze bránici prochází: aorta, jícen, v.portae (vrátnicová žíla) horní dutá žíla, aorta, jícen dolní dutá žíla a aorta bloudivý nerv (n. vagus) spolu s jícnem.

CENÍK - Stavební buňky

Jen v mořích Nemají žahavé buňky, místo nich lepivé buňky (celloblasty) Na povrchu destičky, splynutím dlouhé řady brv Pásovnice venušina - pásovité tělo, až 1,5m Žebrovka vejčitá Žahavci + žebernatky dříve nazýváni láčkovci protonefridie (bez plaménkové buňky) Nervová soustava - gangliová (ganglie. Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací *vodní živočich *tělo dvoustranně souměrné *potravu tráví trávicími šťávami *vylučovací ústrojí - plaménkové buňky smysly - oči a hmatové laloky *provazcovitá nervová soustava hermafrodit - oboupohlavný živočich *spermie i vajíčka *vývin přímý *jednostranně výhodný vzta

Protonefridie – Wikipedie

Stavebni bunka bazar - Bazoš

 1. Motorické buňky - I a II neuron. Senzitivní buňky - ggl. spinale ( pseudounipolární T buňky. Sympatická vlákna - C a Th, paravertebrálně ( truncus sympaticus, břišní ggl. ramus communicans albus a griseus. Parasympatická - kmen a S - pregangliová dlouhá ( ggl. v blízkosti orgánu ( postggl. krátká. Akční potenciá
 2. BIOLOGIE. 2. ročník. Osobnosti zoologie. ARISTOTELES (384 - 322) vztah živočicha a prostředí. samoplození (abiogeneze) → žáby. Fridrich II. Hohenstauf (1194 - 1250
 3. (plaménkové) vylučovací buňky, kanálky. Jak dýchá ploštěnka? celým povrchem těla. Čím je tvořena nervová soustava ploštěnky? nervové uzliny, nervové provazce. Proč cizopasné ploštěnce řadíme mezi vnitřní parazity? žijí v těle hostitele, na jeho úkor (škodí mu) Jmenuj příklad cizopasného ploštěnce
PPT - Hlísti PowerPoint Presentation, free download - IDTkáně :: Lidské těloploštěnka potočníPPT - TRIBLASTICA PowerPoint Presentation, free downloadPPT - TRIBLASTICA PowerPoint Presentation - ID:3264222PPT - Kmen: Ploštěnci PowerPoint Presentation, free
 • Mimozemštani.
 • Druhy číslovek test.
 • Macdonnellovo pohoří.
 • Kuba ceny.
 • Ssd sata ata.
 • Nette link.
 • Long island praha.
 • Sám doma online kukaj.
 • Pololetní vysvědčení.
 • Koláč bez droždí.
 • Jintropin cena.
 • Mamograf písek.
 • Low carb rizky.
 • Zjawiska paranormalne duchy filmy.
 • Cerninsky palac den otevrenych dveri.
 • Ls 2015.
 • Chromecast hbo go.
 • Michael malarkey csfd.
 • Bezpečný pohyb na internetu.
 • Perfect clinic estheticon.
 • Láska podle znamení.
 • Jak se pozna rakovina delohy.
 • Trosečníci csfd.
 • Dřín jolico.
 • Ministerstvo obrany služební místa.
 • Molekulární genetika.
 • Zeť skloňování.
 • Myčka whirlpool 45 cm vestavná.
 • Miminko hodne papa.
 • Elvenar magické šachy.
 • Mapy mandžusko.
 • Hra svět pravidla.
 • Sneznice crivit.
 • Tvoření z plastových víček.
 • Horsefeathers kariera.
 • Alergie na mrkev.
 • Co je to rap.
 • Kadernicky vozik bazar.
 • Útok dvojhlavého žraloka.
 • Iso 2 usb.
 • Jaké barvy vidí kočka.