Home

Stupňování přídavných jmen ruština

Tvrdá přídavná jména: тип новый, молодой Poznámky ke skloňování: · Podle vzoru новый skloňujeme PřJ s přízvukem na kmeni i ta PřJ, která mají před koncovkou - г, -к, -х · Podle vzoru молодой skloňujeme PřJ s přízvukem na koncovce. S tvary na přízvučné - ой se v odborném textu setkáváme velmi často Gramatika - Stupňování přídavných jmen, stupňování příslovcí Procvičování - Gramatika - Dokonavý a nedokonavý vid sloves, budoucí čas, podmiňovací způso STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN. Doplň chybějící stupně k daným přídavným jménům. 1. stupeň. Stupňování přídavných jmen základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Psaní » reaguje na jednoduché písemné sdělení Statistik Nyní se podívejme, jak se v latině tvoří 3. stupeň přídavných jmen, tj. superlativ. Stupňujeme přídavná jména - superlativ Již jsme se seznámili s tím, jak v latině funguje stupňování přídavných jmen, a naučili jsme se tvořit jejich druhý stupeň, tzv. komparativ

Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové koncovky Zvláštnosti sklo ování podstatných jmen zakon ených na - , - , - Ruština má 6 pád . Na rozdíl od eštiny nemá 5. pád (oslovujeme, voláme). Ruština pro tut a) Končí-li psaná podoba přídavného jména v prvním stupni na němé, nevyslovované -E, toto písmeno se před příponami -ER, -ST ztrácí a to i u slov končících na -EE. nice - nicer - the nicest. fine - finer - the finest. free - freer - the freest. b) Končí-li první stupeň přídavného jména na -Y, před kterým je souhláska, před koncovkou -ER a -EST se -Y. Pomocí stupňování tedy můžete říci, že je něco vyšší, krásnější, menší, zábavnější, rychlejší atp. Pomocí různých stupňů můžete tedy klidně říci, že ŠKODA Superb je rychlejší než ŠKODA Rapid, ale zároveň ošklivější než Volvo S60. Stupňování přídavných jmen platí pouze pro přídavná jména. Stupňování přídavných jmen . Jméno: 1. Vyber správný tvar přídavného jména. taller -> the most favourite.

Dále nás seznamuje s klasifikaci přídavných jmen a s deklinací přídavných jmen v ruštině. Podrobně je v ní rozpracováno stupňování přídavných jmen v ruském jazyce. Praktická část je vytvořena na základě excerpovaného jazykového materiálu z učebních cyklů Поехали, ruština pro základní školy H. Stupňování přídavných jmen; Krátká forma přídavných jmen; Změny přídavných jmen podle čísla a rodu; Skloňování plných tvarů přídavných jmen; Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích na -ий, -ье, -ья, -ьи; Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích s příponami -ов (-ин) Slovesa. Stupňování přídavných jmen. Vydáno dne 28.09.2016 od Jana Skřivánková. Článek, ve kterém se dozvíte všechny potřebné informace o stupňování přídavných jmen. Kromě základních pravidel si také řekneme, proč vlastně přídavná jména stupňujeme a upozorníme na jména, která stupňovat nelze Stupňování. Stupňování přídavných jmen má 3 stupně - první, druhý a třetí. 1. stupeň = základní tvar. zmrzlý, známý, mladý, křehk

Skloňování přídavných jmen

 1. Stupňování přídavných jmen. Existují dva stupně stupňování přídavných jmen - komparativ a superlativ. V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku. V komparativu mají všechna přídavná jména koncovku -er a v superlativu mají koncovku -(e)st. Např. Er ist älter als ich. - Je starší než.
 2. Stupňování přídavných jmen v ruském a anglickém jazyce vypracovala pod vedením vedoucí bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Datum: 20. 6. 201
 3. Ukázali jsme si způsob stupňování přídavných jmen v angličtině a tvoření komparativu (druhého stupně) a superlativu (třetího stupně). Pojďme si vše ještě krátce shrnout. Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik)
 4. Stupňování přídavných jmen - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad
 5. Anotace: Žák si procvičí stupňování přídavných jmen. Autor: Mgr. Ivona Kindlová (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech další materiály k tomuto očekávanému výstupu
 6. Postavení přídavných jmen. Přídavné jméno může stát před podstatným jménem (prepozice) i za ním (postpozice). Postpozice je častější než prepozice. Před podstatným jménem stojí především některá často používaná přídavná jména, která mají popisnou funkci a vyjadřují subjektivní hodnocení

Ruština do ucha - Různí autoři Audiokniha MP3 na Alza

Stupňování přídavných jmen má angličtina podobné němčině, jak jsme si stručně ukázali již v článku Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2. Příslovce jsou však v angličtině odlišná. Samostatnou kapitolou jsou pak anglická příslovce, která vypadají jako přídavná jména a tím matou nejednoho studenta Stupňování přídavných jmen v angličtině. Stupňování přídavných jmen v angličtině není těžké. Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen. První stupeň přídavného jména není nic jiného, než jeho základní tvar: good (dobrý), slow (pomalý), expensive (drahý), pretty (pěkný), old (starý), interesting (zajímavý). Druhý stupeň se nazývá komparativ

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - Luštěnk

U přídavných jmen se můžeme v podstatě setkat se třemi druhy skloňování. Vždy záleží na tom, jaký typ přídavného jména budeme skloňovat. Jinak se skloňují přídavná jména v základním tvaru (starý, hezká, malé), jmenném tvaru (mlád, živ) a odlišné skloňování mají také přídavná jména přivlastňovací Skloňování podstatných jmen ruština 1.7 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN Ruský jazyk Podpora.. Skloňování slov cizího původu. Souhrnné cvičení. Shrnutí gramatiky rozkazovacího způsobu pravidelných sloves v PDF. Stupňování přídavných jmen - superlativ detail. Skloňování podstatných jmen rodu ženského - plakát.

Stupňování přídavných jmen - Digitální učební materiály RV

 1. Stupňování přídavných jmen. Stupňování se ve španělštině tvoří pomocí opisu. To je asi něco jako v angličtině dvoj a více slabičná slova - neřekneme difficulter, nýbrž more difficult, a to je právě onen opis.. Existují tři stupně přídavných jmen
 2. to ale nejde o stupňování přídavných jmen a příslovcí,a le o tzv. kolokace. Najdete to většinou ve výkladových slovnícíh, případně ve slovníku kolokací. Nedá se na to většinou přijít logicky
 3. Ruština 1 Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu stupňování přídavných jmen číslovky 100 až 1000, letopočet podmiňovací a rozkazovací způsob Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace Morálka všedního dne spolupráce a soutě
 4. Stupňování přídavných jmen ruština. Kdy používáme stupňování přídavných jmen.Přídavná jména stupňujeme, pokud chceme vyjádřit, že nějaký předmět nebo osoba má vlastnost vyjádřenou přídavným jménem ve větší míře než jiná osoba nebo jiný předmět Stupňování přídavných jmen
 5. Ruština Španělština Italština Čeština pro cizince Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování. pravidelné a nepravidelné stupňování. názorné ilustrace. formát: list 21 x 7 cm (2 strany

Stupňujeme přídavná jména - superlativ - Latina zdarm

Stupňování přídavných jmen Pravidelné tvary: espacioso - más espacioso - el más espacioso prostorný - prostornější - nejprostornější más espacioso que - prostornější než menos espacioso que - méně prostorný než el más espacioso de - nejprostornější z el menos espacioso de - nejméně prostorný z Nepravidelné tvary Ruština Španělština Italština Čeština pro cizince Na konci tabulky je stručný nástin stupňování přídavných jmen. A4 lamino. Zákazníci s tímto zbožím často kupují: Písankový sešit s pomocnými linkami 512+ -13% 13 Kč skladem. Němčina, Ruština, Španělština Kreativita a malování Hudební výchova Dopravní výchova Hodiny - Čas NOVĚ ZAŘAZENO Stupňování přídavných jmen Skladem 123 Kč 112 Kč bez DPH ks. Přidat do košíku Kompletní specifikace Úkolem je seřadit obrázky podle velikosti a podle vlastností.. U přídavných jmen rozlišujeme 3 druhy skloňování - jmenné, složené a smíšené. 1) Jmenné skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme jmenné tvary přídavných jmen. schopen, zdráva, mládo. Tvoří velmi malou skupinu přídavných jmen. Zachoval se u ní většinou pouze 1. pád. Nevím, zda je toho schopen. Maminka je. Jedn. a mn. číslo podstatných jmen. materiál3.pdf (492,7 kB) Skloňování podstatných jmen. materiál4.pdf (575,2 kB) Skloňování přídavných jmen: skloňování_přídavných jmen.pdf (390,1 kB) Stupňování přídavných jmen: stupňování_přídavných_jmen.pdf (371,4 kB) Zeměpisné názvy: Zemepisne_nazvy.pdf (265,5 kB

Obsah: - Druhy přídavných jmen - Přídavná jména tvrdá - Přídavná jména měkká - Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo - Přídavná jména přivlastňovací - množné číslo - Stupňování přídavných jmen - Opakování - Klí PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Chceš se něco dozvědět o podnikání a daních? Nech si poslat krátký minikurz! Pošleme teď hned na e-mail Ruština pro středně pokročilé. FAST-BYR3 Ak. rok: 2014/2015. Témata - ekologie, cestování, jídlo, životní styl Mluvnice - stupňování přídavných jmen, určování hodin, podmínkové věty, časování sloves, rozkazovací způsob, neurčitá zájmena a příslovce

 1. ace Nahlásit: Kelt. Nejlépe se to naučíš tak, že se budeš učit rusky. Přečteš si větu, naučíš se slovíčka, použiješ gramatiku, říkej si to nebo piš si to, je to odlišné od češtiny. Několikrát.
 2. Stupňování přídavných jmen (Comparatives and Superlatives) Jedná se o základní gramtický jev. 1. Definice 2. Formování 3. Použití 3. stupně 4. Použití than Kontakt. TIMEScz s. r. o. Masarykovo náměstí 88 595 01 Velká Bíteš Ruština × Napiště nám.
 3. Stupňování přídavných jmen Němčina. Napište druhý a třetí stupeň přídavných jmen, ve třetím stupni včetně členu určitého (pro zjednodušení **der**)
 4. ut).. V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky)
 5. ruština: Typ výsledku: Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích) slovnědruhová charakteristika přídavných jmen; morfologické kategorie přídavných jmen, paradigmatika, jmenné a složené tvary, kategorie stupňování přídavných jmen, přízvuk a pravopis přídavných jmen. jmenné a složené tvary.
 6. Čeština Stupňování přídavných jmen Nepravidelné stupňování přídavných jmen: dobrý - lepší; špatný, zlý - horš

Najdete zde ekvivalent k několika desítkám českých ženských i mužských jmen. Odkaz může posloužit i učitelům, kteří v hodinách chtějí své studenty oslovovat anglickou formou jejich jména. Jazyk portálu: angličtina, italština, němčina, ruština Záložka - Přídavná jména (druhy, stupňování) - Petr Kupka. Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Tag: stupňování přídavných jmen Španělský videotip: Stupňování přídavných jmen Jak se ve španělštině správně stupňují přídavná jména

Existuje další klasifikace, která zahrnuje mongolské jména mužů a ženských jmen, což označuje den.. Stupňování přídavných jmen. 1. definice 2. 2. stupeň 3. 3. stupeň 4. nepravidelná stupňování 5 2. komparativ = 2. stupeň přídavných jmen. - porovnává dva subjekty a poukazuje na rozdíl.. Význam křestních jmen Přídavná jména (druhy, stupňování) - záložka do knihy. KUPKA Petr. Info: Kupka Petr, 2013 (1.), 2 str. Buďte první, kdo ji napíše. Praktická záložka popisuje druhy přídavných jmen a jejich stupňování. Ruština - nepravidelná slovesa. Ruština; Sociálně-právní; Španělština; Stavebnictví; Strojírenství; Účetnictví; Umění/hudba; Základy společenských věd; Zdravotnictví; Zemědělství; Zeměpis; Seminární práce. Ekonomické obory VŠ a VOŠ; Finanční oblast VŠ a VOŠ; Humanitní vědy VŠ a VOŠ; Jazyky VŠ a VOŠ; Přírodní vědy VŠ a VOŠ. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem Při stupňování přídavných jmen v angličtině je nejdůležitější splnit tyto 3 kroky : Vědět, co je to slabika a umět určit jestli je přídavné jméno jednoslabičné Naučit si tech pár nepravidelných přídavných jmen. Jednoslabičná přídavná jména. Forma stupňování jednoslabičných přídavných jmen

Přídavná jména - stupňování

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Ruština do ucha. Různí interpreti, Různí autoři. Výuka cizích jazyků. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen.. prostudujte si dokument Stupňování přídavných jmen, který je uložen ve složce Soubory-výukové materiály na Teams, vypracujte v pracovním sešitě 49/6, 7, 8 - kopii uložte na Teams výuka Aj probíhá dle rozvrhu, nezapomeňte sledovat kalendář v Teams R:L.Karneyeva, Ruština maturitní příprava,INFOA 2011,9788072407552 A:Tahovská L.,Ruština poslechem,LEDA 2006,80733350491 A:Brčáková D., оворите по. The course is focused on developing the acquired knowledge necessary for basic communication in everyday life situations. The aim is to achieve A2+/ B1 level according to CERF (Common European Reference Framework)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žáci obtížně zvládají. V těchto publikacích se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování. Na konci procvičovacích sešitů jsou vždy uvedena správná řešení všech úkolů.

Audiokniha Ruština do ucha. Ruština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě drilu skloňování přídavných jmen po členu neurčitém (ein alter Mann) stupňování přídavných jmen (klein, kleiner, am kleinsten) srovnání pomocí als Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen vhodné i pro dyslektiky. vzory tvrdých, měkkých a přivlastňovacích přídavných jmen pravopis koncovek druhy přídavných jmen stupňování přídavných jmen

PRAVIDLA - Stupňování přídavných jmen

Test: Koncovky přídavných jmen 1. Vydáno dne 10.02.2011 od Jana Skřivánková. Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý? Otestujte se v našem testu a uvidíte, jak jste na tom Počet stran: 48 Formát: A5 Vazba: sešitová Procvičování pravopisu přídavných jmen. Obsah: - Druhy přídavných jmen - Přídavná jména tvrdá - Přídavná jména měkká - Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo - Přídavná jména přivlastňovací - množné číslo - Stupňování přídavných jmen - Opakování - Klí

Test - Stupňování přídavných jmen - pracovní list y_32

1. Cestovní ruch. Nepravidelné tvary stupňování přídavných jmen a příslovcí. 2. Aktivní dovolená. Použití předložek в a на s 6. pádem podstatných jmen. 3. Volný čas. Dokonavá a nedokonavá slovesa. Tvoření vidových párů. 4. Mé záliby. Skloňování číslovek. 5. Móda a stereotypy. Slovesné vazby odlišné. Světový jazyk - Ruština 1 Zaměření předmětu: Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) < Předchozí výpisek Zpět na výpis látek Následující výpisek > dny v týdnu, měsíce Stupňování přídavných jmen Španělština Přivlastňovací zájmena yo - mi hermano, mi hermana - mis hermanos, mis hermana

Stupňování přídavných jmen ve výuce ruského jazyka na

Podstatná jména / Gramatika - russky

Úložiště digitálních učebních materiálů. Portál www.rvp.cz byl součástí projektu Metodika II. Tento projekt byl spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stupňování přídavných jmen (Adjectives - Comparative and Superlative) Lis 20, 2017. Zájmena - pronouns. Osobní zájmena (Personal Pronouns) Led 17, 2018. Ukazovací zájmena (Demonstrative Pronouns) Led 10, 2018. Přivlastňovací zájmena (Possessive Pronouns Naše firma se již několik let zabývá nejen prodejem učebnic do všech typů škol nevyjímaje výuku jazyků, přípravou na střední a vysoké školy, metodikami pro učitele, výukovými pomůckami, ale snažíme se také neustále rozšiřovat sortiment o nové, zajímavé produkty v oblasti vzděláváni.. OD Kojál, Nádražní 2/1 Vyškov. Stupňování přídavných jmen; Budoucí čas, dokonavý a nedokonavý vid; Balení obsahuje. 5 audio CD, tištěný booklet s textem k audio CD, multimediální software - Ruština do ucha, software pro výuku slovní zásoby - EuroWord. Součástí balení je i neocenitelný pomocník při výuce slovní zásoby. Student se znovu a podrobněji vrací ke stupňování přídavných jmen a příslovcí a získává nové poznatky o modálních slovesech užitých ve svém základním významu i pro spekulace, časových větách, prvním a druhém kondicionálu. Slovní zásob

Stupňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

Ruština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě drilu.Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky cizího jazyka - výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení. Motivovat slabšího žáka a ukázat mu, že i on sám je schopen zvládnout konverzovat. K tomu mu pomohou gramatické taháky, které jsou vytvořené jako doplněk ke hře CUBITO. Samozřejmě si je ale můžete zakoupit i dalšímu použití bez hry CUBITO. Gramatické taháky obsahují gramatická pravidla s příklady Ruština do ucha je audioučebnice, která obsahuje 3200 ozvučených příkladových vět, slov a frází , a vysvětlení všech gramatických jevů v audio formě. umožňuje přizpůsobení výuky vlastním potřebám (tiskové materiály, vlastní audio CD podle Vašich specifických požadavků, a to i ve formátu mp3) dokončit a zopakovat U5 v učebnici i prac. sešitě (do str. 53)- stupňování přídavných jmen . týden od 19.10. do 23.10. Unit 5 - The World - slovní zásoba, stupňování podstatných jmen, SB i WB . týden od 12.10. do 16.10. práce zadána ve škole. ruština . týden od 30.11. do 4.12. prezenční výuk

Učírna - Stupňování přídavných jmen

Snadno! Stupňování přídavných jmen demonstrujeme například na balónku. Lektoři ho nafukují a děti volají: bigger, bigger! A balónek se zvětšuje. Nebo stavíme věž z kostek a děti ponoukají lektora: higher, higher! Věž pak na jejich přání roste do výšky Pravopis přídavných jmen-původní řada; ZOBRAZIT MENU. Náhradní plnění UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY - AKCE - ATLASY. Ruština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě drilu

Přídavná jména v němčině Gramatika NĚMECKY

Nová španělština do ucha je poslechová učebnice, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a dohlédne na to, abyste ji správně používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze, ale také vás naučí, jak n Motivovat slabšího žáka a ukázat mu, že i on sám je schopen zvládnout konverzovat. K tomu mu pomohou gramatické taháky, které jsou vytvořené jako doplněk ke hře CUBITO. Gramatické taháky obsahují gramatická pravidla s příklady Zimní semestr: říjen 2020-únor 2021. Kurzy v zimním semestru 2020/21 probíhají od 5. 10. 2020 do 5. 2. 2021. Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu, nebo osobně v naší kanceláři na nám

Stupňování přídavných jmen v angličtině - Help for English

Po přídavných jménech sáhnete zejména, když budete chtít něco trochu více popsat. Budou se vám ale také hodit, když budete chtít něco srovnat, což znamená, že přídavná jména jsou potřebná a důležitá. Pod tímto textem naleznete tabulku se základní slovní zásobou, se kterou určitě dokážete někoho nebo něco popsa stupňování přídavných jmen . v přívlastku příslovce na -(e)stens, -st porušování větného rámce: srovnávání pomocí wie a als. 8. Berlin. strana 86 . Geschichte. Berlin multikulturell. Stadtrundfahrt. Stadtrundgang. Berlin im Film. Deutsche Schauspieler. Aktuelles aus Berlin. Fertigkeitstraining vyprávět o historii Berlín

Nový Domácí učitel španělštiny Vás naučí ještě lépe a efektivněji než předchozí osvědčené verze. Výukový program obsahuje více než 4000 vět, 1000 slovíček a 300 frází připravených ve 39 gramatických a 14 konverzačních lekcích. Standardní krabicová verze programu Naopak uspěli ve stupňování přídavných jmen, používání určitých a neurčitých členů, rovněž ve slovní zásobě a ustálených slovních spojeních. Čeští a slovenští uchazeči dělají shodné chyby a dosáhli podobných výsledků v 15 ze 17 gramatických kategorií, což je dáno příbuzností jejich jazyků

Angličtina nižší střední: Odpovídá Společnému evroému referenčnímu rámci A2. Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase Nepravidelné skloňování podstatných jmen Pravidelné časování v přítomném čase Minulý čas sloves a řadové číslovky Skloňování základních číslovek Nepravidelné časování Přehled základních a řad. číslovek Stupňování přídavných jmen Budoucí čas, dokonavý a nedokonavý vid Konverzační témata: Pozdravy. Norština (nejen) pro samouky + 2 Audio CD . Základní učebnice norštiny je určena všem, kteří se chtějí naučit norsky (bokmal) především samostudiem, dobře ale poslouží i pro jazykové kurzy.V jednotlivých lekcích je zařazen úvodní článek (nebo články), dále dialogy, základní slovíčka pro danou lekci, rozšiřující slovní zásoba, oddíl frází a. Stupňování přídavných jmen; Budoucí čas, dokonavý a nedokonavý vid; Balení obsahuje. 5 audio CD, tištěný booklet s textem k audio CD, multimediální software - Ruština do ucha, software pro výuku slovní zásoby - EuroWord

Zopakujte si větné rozbory v testu s dvanácti úlohami. Svou délkou neptří tento specifický rozbor věty k těm nejdelším u nás, ale přesto byste si na něj měli vyhradit dostatek času a klidnou hlavu Gramatické kategorie jmen. Druhy přídavných jmen. Jmenné a složené tvary přídavných jmen a jejich užití. Stupňování přídavných jmen a příslovcí. Druhy zájmen. Druhy číslovek. Gramatické kategorie sloves. Kategorie způsobu. Slovesný rod a vid. Příčestí a přechodníky. Lexikologie. Způsoby tvoření slov OBJEDNAT KURZ 3 300 Kč úroveň: A2; učebnice: Themen Aktuell 2 (lekce 1 - 5); témata: oblékání a móda, telefonování a psaná komunikace, volný čas a zábava, dovolená, práce a pracovní problémy, rodina; skloňování přídavných jmen pořádek slov ve vedlejší větě, zvratná slovesa, stupňování přídavných jmen Oficiální stránky Vysoké školy chemicko-technologické - moderní vědecké instituce se špičkovým uplatněním absolventů Skloňování přídavných jmen Přídavné jméno a podstatné jméno bez členu / Stupňování přídavných jmen Konverzace: Nakupování Text: Srdečně vítejte na ostrově Fráze: Názvy obchodů. CD 8 Slovesné předložkové vazby - slovní zásoba Sloveso WERDEN a vyjádření změny stavu / Budoucí čas Konverzace: Denní progra

 • Rám 80x60.
 • Sms jizdenka pro cizince.
 • Číslo karty.
 • Začátek mluvení u dětí.
 • Nikon d70 bazar.
 • Nevolnost po ranu.
 • Binomické rozdělení excel.
 • Kurz na motorovou pilu vysočina.
 • Tetování kůň.
 • Vlastnosti hasiče.
 • Knihovna vut fp.
 • Helicid 20 dr max.
 • Pride and prejudice plot.
 • Messenger text art.
 • Prsní implantáty b lite cena.
 • Jak dlouho vydrží sníh z bílků.
 • Canon g16 manual.
 • Marks and spencer edinburgh.
 • Záclony metráž výška 300.
 • Dynastie chou.
 • Kniha pěti kruhů epub.
 • Jedlý papír rebelka.
 • Kukurbitacin otrava.
 • Modrá barva.
 • Den eu.
 • Destruction warlock.
 • Insanity max 30.
 • Modrý kód 116.
 • Kdy vymenit auto.
 • Restaurace lokomotiva praha.
 • Lossless photo compression.
 • Čím nahodit stavební pouzdro.
 • 30 hodin bez spánku.
 • Silikonová forma na chleba.
 • Agentury na práci v zahraničí.
 • Rolls royce wraith wiki.
 • Paramount meaning.
 • Multilotto registrace.
 • Cwps.
 • Ksč počet členů.
 • Plaza venezia.